Uden tøven kan jeg skrive, at Louise er en af de dygtigste kommunikationskollegaer, jeg har arbejdet sammen med. Man skal ikke tage fejl af, at Louise arbejder stille – for bag det stille, ligger en grundighed, ærekærhed og et overblik der gør, at man altid kan føle sig rolig, når man arbejder på projekter sammen med Louise. Samtidig er Louise en helt igennem skøn arbejdskollega med humor og overskud. At Louise har valgt at bruge noget af det overskud på også at være mentor og coach, er helt oplagt. Hun har masser af viden og erfaring at bidrage med og vil være en gevinst at få som kommunikationsrådgiver/coach/mentor.

Annika Krogh Colombo, Marketing & Communications Director at Valcon

The Change Company - udtalelser

Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med Louise igennem flere år. Louise er en yderst kompetent rådgiver og manager inden for kommunikation. Hun har et skarpt blik for de aspekter, kommunikation skal ses i sammenhæng med – herunder forretnings- og organisationsforståelse. I kraft af sin indsigt, tilgang og personlige engagement har hun stor gennemslagskraft i forhold til såvel ledelse, kolleger og medarbejdere. Louise er meget ambitiøs og grundig med alt, hvad hun påtager sig.

Marie-Louise Arnfast, Senior Expert within PR, Communication & Branding

The Change Company - udtalelser

Louise arbejdede som Intern Kommunikationschef i mit team og havde i den forbindelse ansvaret for den interne kommunikationsindsats. Hendes ansvarsområder var – ud over den daglige drift – at rådgive om lederkommunikation og forandringskommunikation samt om kommunikation i forbindelse med outsourcing og insourcing af medarbejdere samt joint ventures. Hun var også primus motor på at få udbredt kendskabet til brug af sociale medier.  Louise er god til at udvikle og drive projekter, og hun er ambitiøs og resultatorienteret. Derudover er hun en dygtig personaleleder, har stor gennemslagskraft og er god til at motivere og udvikle sit team.

Pia Grynderup, Business Unit Executive, Global Techline CompeteCenter at IBM

Louise Neel Høyer - Ejer i The Change Company