§1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§2. BETALING

Alle produkter og ydelser udgår fra:

The Change Company

v/Louise Neel Høyer

CVR: 36226331

Weirsøevej 14, Hareskovby

3500 Værløse

DENMARK

Faktura sendes umiddelbart efter bestilling af et produkt eller en ydelse, og skal betales inden for 14 dage. Gives produktet eller ydelsen inden de 14 dages betalingsfrist, skal betaling finde sted, så den er The Change Company v/Louise Neel Høyer i hænde, senest én hverdag før produktet eller ydelsen gives. I forbindelse med særlige tilbud er betalingsfristen den dato, der fremgår af tilbuddet.

Online produkter fremsendes så snart betaling er gået ind på The Change Company v/Louise Neel Høyers konto.

§3. LEVERING

De forskellige produkter og ydelser:

Når kunden har indgivet en bestilling, sender The Change Company v/Louise Neel Høyer kunden en faktura for det købte produkt eller ydelse. Når produktet eller ydelsen er betalt får kunden adgang til produktet eller ydelsen.

§4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

The Change Company v/Louise Neel Høyer overdrager ikke informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til nogen anden part uden kundens samtykke.

The Change Company v/Louise Neel Høyer forbeholder sig ret til at anvende kundens cases i anonymiseret form til brug på website, undervisningsmateriale m.v.

§5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Al henvendelse omkring The Change Company v/Louise Neel Høyer rettes til:

The Change Company

v/Louise Neel Høyer

Weirsøevej 14, Hareskovby

3500 Værløse

Mobil: 3149 3259

Mail: hello@thechangecompany.dk

Moms udgør 25 % af købssummen. Momsbeløbet fremgår af fakturaen.

§6. FORTRYDELSESRET

Bemærk: I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af produkter og ydelser ikke omfattet fortrydelsesretten.

§7 AFTALEÆNDRINGER

The Change Company v/Louise Neel Høyer har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.

§8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.